Kemija v šoli in družbi

Leto: 2000
Mesec: junij
Številka: 2

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Kemija na popravnih izpitih

avtor: Tomaž Kranjc

Članek ni več dosegljiv.


Elementi v sledovih in hemodializa-kemijski vidik

avtor: Janez Ščančar, Radmila Milačič

Raziskave elementov v sledovih so usmerjene predvsem na elemente, ki so za žive organizme esencialni ali toksični. Problem njihovega neravnovesja je posebej izražen pri bolnikih z okvarami ledvic. V prispevku smo opisali del nalog analiznega kemijskega laboratorija pri študiju pomena elementov v sledovih pri hemodializi.

Voda, ki jo uporabljamo za pripravo dializnih raztopin, ne sme vsebovati višjih koncentracij anorganskih onesnaževalcev, kot so zakonsko predpisane maksimalno dovoljene vrednosti. Kvaliteto vode po reverzni osmozi kontroliramo z merjenjem nekaterih kovin z metodo atomske absorpcijske spektrometrije. Rezultati petletnega spremljanja kvalitete vode in dializnih raztopin kažejo, da voda in dializni koncentrati, ki se uporabljajo za pripravo dializne tekočine v vseh dializnih centrih v Sloveniji, ustrezajo predpisanim standardom. Postopek hemodialize je za paciente glede prisotnosti kovin v dializnih raztopinah popolnoma varen.

Temeljnoraziskovalno delo na področju elementov v sledovih in hemodialize je v kemijskem analiznem laboratoriju usmerjeno v razvoj metod za zanesljivo določanje elementov v sledovih in njihovih zvrsti v različnih bioloških vzorcih, kot so rabljena peritonealna dializna tekočina, kri in vzorci tkiv. Iz rezultatov sklepamo na vlogo elementov v sledovih pri dializnih bolnikih in proučujemo mehanizme njihovih izgub ali kopičenja v organizmu.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Kaj vse je lahko v vodi in kako postane voda pitna (II.del)

avtor: Branko Družina, Andrej Pirc

Članek ni več dosegljiv.


Uporaba računalniških orodij za zaščito okolja v slovenski kemijski in procesni industriji

avtor: Gorazd Sobočan, Peter Glavič

Slovenska kemijska in sorodne industrije imajo zelo raznoliko naravo poslovanja. Največ podjetij se ukvarja s proizvodnjo polimerov, barvil, premazov in lakov. Ostale procesne panoge so dokaj enakomerno zastopane. Podjetja zelo malo uporabljajo računalniška orodja v svojem poslovanju. Gre za uporabo računalniško podprtih procesnih sistemov v poslovanju podjetja na področju proizvodnje. Glavni razlog za neuporabo so finančna sredstva. Kljub temu si skoraj vsa podjetja želijo sodelovati in biti obveščena o možnostih sodelovanja v domačih in mednarodnih raziskavah. Procesi se izvajajo pretežno na šaržni način in le tretjina jih poteka kontinuirano. Podjetja sama sebe prištevajo med vodilne oz. tipične predstavnike na tržišču, na katerem nastopajo. Med
dejavnike, ki najbolj vplivajo na njihovo poslovanje, prištevajo: učinkovitost proizvodnje, razpoložljivost in ceno surovin, fleksibilnost proizvodnje oz. tržno odzivnost ter kvaliteto produkta. Velika večina jih je že analizirala stroške odpadkov. Nasploh imajo okoljevarstvene dejavnike za pomembne oz. zelo pomembne. S svojimi dosežki na tem področju niso popolnoma zadovoljna in bi jih bilo potrebno izboljšati.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Peroksidne spojine podjetja Belinka Perkemija

avtor: Aleksandra Mecilošek, Tatjana Taufer

Belinka Perkemija je proizvajalka peroksidnih spojin: vodikovega peroksida, natrijevega perborata, boraksa in peroksiocetne kisline. Naši izdelki se uporabljajo v številnih industrijskih panogah kot sredstva za beljenje, dezinfekcijo in oksidacije. V prispevku predstavljamo lastnosti ter različna področja uporabe peroksidnih spojin z opisom kemijskih reakcij, v katere vstopajo. Opisana sta tudi procesa proizvodnje dveh najpomembnejših izdelkov - vodikovega peroksida in natrijevega perborata.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.