Kemija v šoli in družbi

Leto: 1999
Mesec: oktober
Številka: 3

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Soodvisnost med učnimi načrti, izobraževalnimi projekti in učbeniki

avtor: Margareta Vrtačnik

V članku je podana analiza soodvisnosti med učnimi načrti na eni strani in izobraževalnimi projekti ter učbeniki na drugi. Najnovejši učni načrti so rezultat dolgotrajnega usklajevanja in dogovarjanja med različnimi partnerji v izobraževalnem procesu. Sprejeti učni načrti so javni in za učitelje obvezujoči dokumenti. Učbeniki oz. izobraževalni projekti postajajo pomembna tržna kategorija, pričakovati je, da jih bo za isto predmetno področje učiteljem na voljo več. Možnost svobodne izbire najbolj ustreznega učbenika, glede na profil šole, pa mora postati ključen element avtonomije učitelja. V nadaljevanju je podan pregled razvoja kemijskih izobraževalnih projektov ter vizija razvoja izobraževanja za potrebe novega tisočletja. Na tej viziji je izpeljan model “idealnega” učnega načrta za kemijo in predstavljen njegov pomen.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Razvijanje razumevanja fizikalnih in kemijskih sprememb pri učencih

avtor: T. Brosnan, Y. Reynolds

Članek ni več dosegljiv.


Kakšno kemijo si želijo naši dijaki

avtor: Zorica Maguša

Članek ni več dosegljiv.


Hantzscheva sinteza dihidropiridinov

avtor: Igor Simonič

Hantzscheva sinteza je ena najstarejših metod sinteze v organski kemiji poznana že od konca prejšnjega stoletja. Uporabljamo jo za pripravo 1,4-dihidropiridinskih derivatov, uporabnih v farmacevtiki ali tudi v druge namene ter za nadaljnje kemijske pretvorbe v derivate piridina. Članek opisuje osnove nomenklature piridinov, poglavitne značilnosti Hantzscheve reakcije, mehanizem njenega poteka, možnosti razširitve uporabe tudi na asimetrično substituirane in druge analoge 1,4-dihidropiridina, uporabo 1,4-dihidropiridinov v farmacevtiki ter nekatere pretvorbe teh spojin kot sta oksidativna aromatizacija v piridine in alkiliranja na dušikovem atomu dihidropiridina. Na koncu sta opisana dva enostavna primera izvedbe sinteze simetričnih dihidropiridinov s Hantzschevo reakcijo, ki jo lahko izvedemo na enostavni opremi tudi v šolskem laboratoriju.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Kemijski poskusi z majhnimi količinami snovi

avtor: Silvija Koklič

Članek ni več dosegljiv.