Kemija v šoli in družbi

Leto: 1998
Mesec: september
Številka: 3

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Kombinatorična kemija

avtor: Danilo Lasič

Število novih substanc, metod za njihovo karakterizacijo, in farmakoloških ciljev se je v zadnjih letih dramatično povečalo in dodobra spremenilo raziskave in razvoj medicinske in farmacevtske kemije. Kombinatorična kemija temelji na hipotezi, da je verjetnost odkritja nove molekule proporcionalna številu testiranih molekul. V članku so na kratko opisane nove tehnologije, ki temeljijo na avtomatizaciji, robotiki, računalništvu in miniaturizaciji, ki omogočajo sintezo in testiranje ogromnega števila molekul pri iskanju novega zdravila.

Članek ni več dosegljiv.


Neznani znanec-baker

avtor: Iztok Turel

Članek obravnava baker, ki je ena od pomembnejših kovin. Podan je zgodovinski pregled uporabe bakra in pregled splošnih lastnosti. V nadaljevanju sledi opis nekaterih zanimivih praktičnih uporab. V novejšem času se veliko raziskuje na področju keramičnih superprevodnikov, kjer ima baker pomembno vlogo. Kot primer uporabe bakra v umetnosti je predstavljena zgodba znamenitega Kipa svobode. Na koncu je podan še krajši pregled vloge bakra v bioloških sistemih.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Kratek pregled nevarnih snovi-III

avtor: Branko Družina

Prvi del clanka je obravnaval nevarne snovi, ki imajo lastnosti eksplozivnosti, lahke vnetljivosti, vnetljivosti in vžignosti. Drugi del je opisoval nevarne snovi, ki imajo lastnosti strupenosti in škodljivosti zdravju, in sicer v poglavjih o zgodovini teh snovi, o razdelitvi in posebej o primerih najbolj vsakdanjih in znanih strupenih snovi. Tretji del clanka nadaljuje obravnavo strupenih in zdravju škodljivih snovi, in sicer v poglavjih o bojnih strupih, o strupih živali in rastlin ter o kemijskih sredstvih za varstvo rastlin.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Sto let žlahtnih plinov

avtor: Janez Strnad

V prispevku je opisana zgodovina odkrivanja žlahtnih plinov. Podane so skupne lastnosti plinov in podrobneje opisane fizikalne in kemijske lastnosti, postopek pridobivanja, uporaba in cena za: Helij, Neon, Argon, Kripton, Ksenon in Radon

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Reformiranje učbenikov splošne kemije

avtor: R.J. Gillespie

Kemije srednješolci na splošno nimajo preveč radi, seveda z izjemo tistih, ki se zanjo posebej zanimajo in so se zato morda odločili celo za visokošolski študij tega predmeta. O vzrokih za tako stanje in o tem, kaj bi bilo treba storiti, da bi se to izboljšalo, govori članek, objavljen v lanski majski številki Journal of Chemical Education (R. J. Gillespie, Reforming the General Chemistry Textbook, J. Chem. Ed., 74, (1997) 484), katerega prevod sledi v nadaljevanju. Avtor članka je svetovno znan raziskovalec na področju kemije fluora in superkislin ter profesor na univerzi v Hamiltonu (Ontario, Kanada).

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Feromoni

avtor: Milica Slatinek Žigon

Članek ni več dosegljiv.