Kemija v šoli in družbi

Leto: 1997
Mesec: februar
Številka: 1

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Zemljevidi kemijskih reakcij

avtor: M. Orel, M. Vrtačnik

Vsakoletna tekmovanja za Preglova priznanja in plakete, v zadnjih letih pa tudi analiza uspešnosti reševanja maturitetnih nalog iz organske kemije kažejo, da imajo tako osmošolci, kakor tudi srednješolci velike težave pri reševanju nalog iz organske sinteze, bodisi, da so le-te zasnovane kot problem, ali pa kot dopolnjevanje reakcijskih shem.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Injekcijsko brizganje tehnične keramike

avtor: K. Vidovič

Članek ni več dosegljiv.


Termalne vode v Sloveniji

avtor: Majda Bagar Povše

Članek ni več dosegljiv.


Onesnaženje zraka v Sloveniji

avtor: Bojan Rode

Članek ni več dosegljiv.


Določanje koncentracije aluminija v rastlinskih vzorcih z merjenjem emisije v induktivno sklopljeni plazmi

avtor: S. Ivanovič, A. Šalehar, R. Milačič, T. Požek Novak

Aluminij je prisoten v tleh in mineralih kot oksid ali kot alumosilikat. V zemeljski skorji ga je 8% in je za kisikom in silicijem tretji najbolj razširjen element. Kljub njegovi razširjenosti pa se zaradi izredno nizke topnosti v vodah in v kapilarni vodi tal pojavlja v zelo nizkih koncentracijah. Pri kislih pogojih v tleh se aluminij sprosti v talno raztopino, podtalnico ter v površinske in stoječe vode1,2 v obliki ionov ali pa se veže z razpoložljivimi organskimi in anorganskimi ligandi v stabilne komplekse3.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Odkrivanje kemijskih elementov

avtor: T. Cvirn, V. Ferk, K. Godec, M. Kogovšek, M.S. Podpečan, P. Potokar

Članek ni več dosegljiv.