Kemija v šoli in družbi

Leto: 1996
Mesec: februar
Številka: 1

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Justus Liebig in vzpon industrijskega kmetijstva (1803-1873)

avtor: Anton Komat

To, da je človeštvo v borbi proti “škodljivcem” izbralo prav kemično zaščito, je zgolj naključje, nastalo zaradi tedanjih razmer v svetovni znanosti. Kemija je bila v drugi polovici 19. stoletja v silovitem vzponu, bila je znanost, “ki lahko spozna vse odgovore”, in bila je predvsem zelo uporabna znanost, ki zna svoje rešitve izjemno hitro uporabiti tudi v praksi, v industriji. To je bilo obdobje polnega teka industrijske revolucije, tega nikakor ne smemo pozabiti. Zato se je tudi kmetijstvo začelo zgledovati po industriji. Splošna logika industrializacije je pometla tudi s tradicionalnim kmetijstvom. Z vse večjo uporabo kemičnih sredstev in mehanizacije se je le-to pridružilo drugim gospodarskim panogam in poglavitna merila uspešnosti so postali količina, dohodek in dobiček. Industrializacija je kmetijstvo spremenila v temeljih. Prst je postala le naravna opora za rast rastlin, voda le surovina za namakanje, kmetijski stroji najboljši prijatelji pri delu, kemična gnojila “deklica za vse”, pesticidi, ta čude` znanosti, pa vsemogočni ubijalci “škodljivcev”. Zmagoslaven pohod človeka nad naravo, začet z neolitsko revolucijo, je tako dosegel svoj vrh. Človek je, ne zavedajoč se vseh posledic svojega ravnanja, postal zmagovalec. Trenutki grenkejših spoznanj bodo šele sledili, skoraj stoletje pozneje. Vsaki orgiji sledi streznitev, ob streznitvi pa človeka ponavadi boli glava. Zdaj se tudi kemična orgija človeštva končuje s hudim glavobolom. Številni si ga še vedno lajšajo z aspirinom, kakor da nočejo videti pravega vzroka. Toda nastopil bo čas, ko ne bo pomagalo nobeno zdravilo proti glavobolu več in takrat bo treba temeljito ozdraviti vzroke, ne pa lajšati posledic.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Videometoda pri pouku kemije

avtor: Darinka Sikošek

Uporaba videodidakticnega medija predstavlja kljucno komponento videometode, ki združuje izbrane prvine nekaterih standardnih ucnih metod. Predstavljena je metodologija nacrtovanja, gradnje in izvajanja uciteljeve “Videopriprave na ucno enoto”. Prikazani so videodidakticni pristopi z ustreznimi videoprilogami, uporabnimi v posameznih makrokomponentah ucnega procesa, predlagane spremljevalne metode/oblike dela in opisano uciteljevo/ucencevo delo.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Pojmovne mreže za kemijsko ravnotežje in hitrost kemijske reakcijepri pouku kemije v gimnaziji

avtor: Alenka Gabrič

Pojma kemijsko ravnotežje in hitrost kemijske reakcije sta za dijake srednjih šol trd oreh, obenem pa je razumevanje teh pojmov nujno potrebno, saj sta bistvena za razumevanje poteka kemijskih reakcij. Izdelela sem tri pojmovne mreže, ki služijo kot pripomocek ucitelju in ucencu za razumevanje pojmov kemijsko ravnotežje in hitrost kemijske reakcije, vplivov na kemijsko ravnotežje in hitrost kemijske reakcije ter povezav med njimi. Dijaki v dveh ucnih enotah osvojijo pojma kemijsko ravnotežje in hitrost kemijskih reakcij, v tretji pa oba pojma povežejo. Znanje utrjujejo tako, da na primerih napovedo potek kemijske reakcije. Pri tem si pomagajo s pojmovnimi mrežami.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Koncentracija nekaterih kovin v različnih vrstah slovenskega piva

avtor: Nineta Majcen

Članek ni več dosegljiv.


Ali potrebujemo cink

avtor: Sandra Evans

Članek ni več dosegljiv.


Primerjalna obravnava reaktivnosti alifatskih in aromatskih aminov

avtor: Tončka Požek Novak

Članek ni več dosegljiv.