Kemija v šoli in družbi

Leto: 1995
Mesec: september
Številka: 3

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Poliuretani-pomembni polimerni materiali

avtor: B. Žerjal, M. Ulčnik Krump

Članek ni več dosegljiv.


Kaj ogroža ozonski plašč

avtor: Janja Leban

Članek ni več dosegljiv.


Minimiziranje odpadkov na izvoru

avtor: Viktor Grilc

Članek ni več dosegljiv.


Kako rešiti nalogo iz kemijskega računanja

avtor: Boris Čeh

Vprašanje - kako naj rešim nalogo - se dijakom in študentom zastavlja pogosto in ob različnih priložnostih. Pri upeljevanju v nove discipline, v tematike znotraj posameznih disciplin, ki so povezane z reševanjem različnih računskih nalog ali pa pri pripravi na različne pisne izpite, kolokvije itd., se ta problematika znova in znova odpira.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Dokaz nekaterih produktov izgorevanja cigarete

avtor: Andreja Bačnik

Članek ni več dosegljiv.


Kemija kot splošni izobraževalni predmet v programih srednjih šol

avtor: Nada Pavšer

Članek ni več dosegljiv.