Kemija v šoli in družbi

Leto: 1995
Mesec: februar
Številka: 1

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Uporaba teorije molekulskih orbital v šoli s pomočjo računalnika

avtor: Jože Koller

Članek ni več dosegljiv.


Vodikovi polioksidi

avtor: Božo Plesničar

Članek ni več dosegljiv.


Kristali in rentgenski žarki

avtor: Ivan Leban

Članek ni več dosegljiv.


Mikrovalovni keramični materiali

avtor: D. Suvorov, M. Valant

Razvoj mikrovalovne keramike na Odseku za keramiko Instituta Jožef Stefan je do sedaj potekal v dveh smereh. Za karakterizacijo mikrovalovnih lastnosti je bilo potrebno razviti merilni sistem. Izbrali smo metodo zaprte resonančne strukture, pri kateri postavimo dielektrični cilinder v votlinski resonator in z mikrovalovnimi frekvencami vzbujamo določen rod. Iz povratnega signala dobimo informacijo o resonančni frekvenci in o faktorju kvalitete. Dielektričnost izračunamo iz resonančne frekvence ter dimenzij dielektričnega valja. Razvoj mikrovalovne keramike iz sistema BaO-Nd2O3-TiO2 z dodatkom Bi2O3 je praktično končan. Z optimiziranjem sestave, primerno množino dodatkov za izboljšanje temperaturne stabilnosti in zvišanjem faktorja kvalitete ter ustrezno kemijsko in temperaturno obdelavo prahu lahko dobimo mikrovalovni keramični material, ki povsem ustreza vsem komercialnim zahtevam. Hkrati smo tudi že nakazali možnost razvoja novih, v svetu še nepoznanih, mikrovalovnih materialov, s katerimi bi radi posegli v do sedaj še nepokrite dielektrične razrede.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Lavoisier in rojstvo znanstvene kemije

avtor: Edvard Kobal

Učenci v šoli običajno spoznajo Antoina Laurenta Lavoisiera (1743-1794) pri obravnavi zakona o ohranitvi mase. Tedaj tudi zvedo, da je bil Lavoisier prvi kemik, ki je vpeljal tehtnico za spremljanje reakcije ter tako položil temelje znanstvene kemije. Dalje pa tudi, da je pojasnil vlogo kisika v procesih zgorevanja in dihanja ter dokazal, da je voda spojina vodika in kisika. Žal pa v naši šoli ni časa za podrobnejšo seznanitev z življenjem in celotnim delom tega pomembnega kemika. Zato smo se odločili, da pripravimo daljši sestavek o tem ob 200-letnici smrti A. L. Lavoisiera.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Idrijska šola

avtor: A. Jemec, A. Kučan

Članek ni več dosegljiv.


Beli pigment titanov dioksid-nepogrešljiv v vsakdanjem življenju

avtor: Nineta Majcen

Članek ni več dosegljiv.