Kemija v šoli in družbi

Leto: 1994
Mesec: december
Številka: 4

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

O natančnosti pri (kemijskem) računanju

avtor: Primož Šegedin

Menim, da je koristno, če se včasih pozabavamo tudi z vprašanjem (problemom?), ki se zdi navidez manj pomembno ali celo nepomembno. Tako vprašanje je za marsikoga prav vprašanje natančnosti pri kemijskem računanju. Tak vtis vsaj imam potem, ko sem temu problemu posvetil malo več pozornosti pri študentih prvega letnika različnih študijskih smeri - študentje o tem relativno malo (bolje: nič ne) vedo in se upoštevanja pravil o natančnosti pri kemijskem računanju težko privadijo. Prispevek je nekoliko dopolnjeno predavanje z istim naslovom, ki sem ga imel na 3. srečanju slovenskih učiteljev kemije na Otočcu v mesecu septembru 1994.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Uporaba nuklearne magnetne resonance za določitev strukture polimerov

avtor: Anton Šebenik

Članek ni več dosegljiv.


O zakonih za sevanje

avtor: J. Strnad

Članek ni več dosegljiv.


Projekt: Merjenje onesnaženosti ozračja s črnim ogljikom: poročilo o obisku v estoniji

avtor: Mirko Bizjak

Na povabilo Društva fizikov Estonje in tamkajšnjega Državnega zavoda za izobraževanje, ki je oddelek Ministrstva za šolstvo, sem se v casu od 11. do 18. septembra 1994 mudil na obisku v Estoniji. Osnovni cilji obiska so bili: okrepiti sodelovanje na podrocju izvajanja ekoloških raziskav v okviru šolskih projektov z delovnim naslovom Enostavne metode merjenja onesnaženosti ozracja, izmenjati dosedanje izkušnje pri tem delu, v neposrednem stiku s predstavniki ucencev in mentorjev ugotoviti odmev na to dejavnost v dolocenem okolju (specificen položaj Estonije po razpadu Sovjetske zveze) ter poiskati smeri nadaljnjega razvoja aktivnosti.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.