Kemija v šoli in družbi

Leto: 1994
Mesec: september
Številka: 3

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Ali delokalizirani II-elektronski sistem res stabilizira simetrično strukturo benzena

avtor: Jože Koller

Članek ni več dosegljiv.


Mikrotehnologije

avtor: Jadran Maček

Članek ni več dosegljiv.


Celuloza in njemi derivati IV.del-Viskoza

avtor: Darinka Sikošek, Boris Lipič

Članek ni več dosegljiv.


Učinek tople grede

avtor: Marjeta Rakar

Čas svetovne ekološke krize. Eden izmed globalnih problemov človeštva je tudi toplotno onesnaženje zraka. Kako mladi rod seznaniti z učinki tople grede in jih naučiti živeti v skladu s temi spoznanji?

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Vplivi nitratov na prenatalni in zgodnji razvoj človeka

avtor: T. Čuk, M. Hojnik, M. Jerič, P. Križanič, M. Vrbnjak

Zaloge zdrave pitne vode so vedno bolj omejene in hkrati izpostavljene velikemu številu onesnaževalcev. Eni izmed teh so tudi nitrati(V) in nitrati(III). Koncentracije nitratov v podtalnici Murskega in Dravskega polja, ki predstavljata v SV Sloveniji najbogatejši vir pitne vode, so že več let zaporedoma bistveno povišane. O možnih zdravstvenih posledicah uporabe takšne vode pa je znanega malo. Težko je namreč predvideti vse sinergične učinke, ki jih nitrati v telesu lahko povzročijo in tudi dogajanja na biokemijskem nivoju znotraj telesa še vedno niso povsem pojasnjena. Poleg tega nekatere raziskave kažejo, da je, v primerjavi z večino, del populacije vedno bolj občutljiv na vplive kemičnih agensov. Ta pojav poznamo pod imenom sindrom povečane občutljivosti (MCS). Zaradi tega sindroma je lahko tveganje ob zelo majhni izpostavljenosti neki kemični snovi veliko večje, kot je to ocenjeno.1

Namen članka je prikazati nekatere možne zdravstvene posledice, ki jih dolgotrajna izpostavljenost povečanim množinam nitratov v pitni vodi in hrani lahko povzroči. Postavili smo hipotezo, da se bo pri tistem delu populacije, ki je dalj časa izpostavljen konstantno povišanim koncentracijam nitratov v pitni vodi in hrani, število spontanih splavov povišalo, predvsem pri dojenčkih, kot najbolj občutljivemu delu populacije bi se morale pojavljati težave s prebavo in zmanjšano odpornostjo organizma.

Ker podatkov o ustreznih kliničnih raziskavah pri človeku nismo našli, smo se pri postavljanju hipoteze opirali predvsem na rezultate raziskav opravljenih na domačih živalih.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Onesnaženost Stražunskega kanala in njeni vplivi na Dravo

avtor: Simona Pečnik

Članek ni več dosegljiv.