Kemija v šoli in družbi

Leto: 1992
Mesec: december
Številka: 4

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Education of Chemistry Teachers in the Republic of Slovenia

avtor: M. Vrtačnik

Članek ni več dosegljiv.


Water-the non-living agent of the living world

avtor: Miha Tišler

Članek ni več dosegljiv.


Physicochemical Aspects of protein denaturation

avtor: Savo Lapajne

Članek ni več dosegljiv.


Photochemical reaction

avtor: N. Zupančič, B. Šket

Članek ni več dosegljiv.


Multiple bonds between metal atoms

avtor: Primož Šegedin

Članek ni več dosegljiv.


Conductive polymers

avtor: A. Šebenik, U. Osredkar

Članek ni več dosegljiv.


Misconception of chemical concepts

avtor: S. A. Glažar, M. Vrtačnik

Članek ni več dosegljiv.


Radon-the radioactive gas from the depts of the Earth

avtor: M. Križman, A. Fajgelj

Članek ni več dosegljiv.