Kemija v šoli in družbi

Leto: 1991
Mesec: januar
Številka: 1

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Voda-neživi dejavnik živega okolja (II)

avtor: Miha Tišler

Članek ni več dosegljiv.


Nukleofilne adicije

avtor: B.Šket

Članek ni več dosegljiv.


Ali učimo prav? IV. H2SO4 je baza

avtor: dr. Franc Lazarini

S tem poskusom na preprost način pokažemo eksotermne in endotermne spremembe. Dijaki opazujejo razredčevanje žveplove kisline – enkrat z vodo pri 0 oC in drugič z ledom. V prvem primeru se raztopina segreje, v drugem pa se ohladi. Poskus je vključen v redni program Šole eksperimentalne kemije, ki jo prireja Institut »Jožef Stefan« za srednješolce, in je primeren pri pouku kemije za obravnavanje energijskih sprememb, do katerih lahko pride zaradi kemijskih reakcij (npr. hidratacije) ali zaradi fizikalnih sprememb (npr. taljenja).

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Radon-radioaktivni plin iz zemeljskih globin II. Del-Radon v stanovanjskih zgradbah

avtor: Milko Križman, Aleš Fajgelj

Članek ni več dosegljiv.


Še enkrat o izločanju srebra

avtor: Bojan Bračič

Članek ni več dosegljiv.


Avogadrova hipoteza in Dalton

avtor: Boris Čeh

Članek ni več dosegljiv.


Naravni in sintetični polimeri Gradivo za pouk kemije v osnovni šoli

avtor: D. Šket

Članek ni več dosegljiv.


Naloge za bistre glave

avtor: Breda Novak

Članek ni več dosegljiv.


Čiščenje odpadnih vod tekstilne industrije

avtor: E. Žerjal, A. Pogačar, M. Medved, M. Slokar

Članek ni več dosegljiv.


Odpadki okoli nas (II)

avtor: B. Družina, S.A. Glažar, R. Olbina, S. Zakrajšek

Članek ni več dosegljiv.


Proizvodnja celuloze in okolje

avtor: Ljudmila Suša

Članek ni več dosegljiv.


Lepila in lepljenje V.

avtor: Boris Pertot

Članek ni več dosegljiv.