Kemija v šoli in družbi

Leto: 1989
Mesec: oktober
Številka: 4

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Koordinacijske spojine

avtor: Jurij Brenčič

Članek ni več dosegljiv.


Organske reakcije

avtor: Boris Šket

Članek ni več dosegljiv.


Fizikalnokemijski vidiki denaturacije proteinov

avtor: Savo Lapajne

Članek ni več dosegljiv.


Nepopolno oz. Napačno razumevanje kemijskih pojmov

avtor: Saša A. Glažar, Margareta Vrtačnik

Članek ni več dosegljiv.


Sevanje

avtor: Aleš Fajgelj, Milko Križman, Peter Stegnar

Članek ni več dosegljiv.


4. poskus: Učinek žveplovega dioksida na naravno barvilo

avtor: dr. Franc Lazarini

Članek ni več dosegljiv.


Naloge za bistre glave

avtor: Breda Novak

Članek ni več dosegljiv.


Proizvodnja celuloze, pinotana in papirja

avtor: Vladimir Drev, Marjan Zupanc

Članek ni več dosegljiv.


Čiščenje odpadnih vod pri proizvodnji fenol-formaldehidnih smol

avtor: Zoran Cvetkovič

Članek ni več dosegljiv.


Lepila in lepljenje I.

avtor: Ciril Križelj

Članek ni več dosegljiv.