Kemija v šoli in družbi

Leto: 1989
Mesec: marec
Številka: 2

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Informacijske metode v kemijskem izobraževanju II.del

avtor: Margareta Vrtačnik

Članek ni več dosegljiv.


Kemijski vidiki biotehnologije

avtor: Bojana Boh, Margareta Vrtačnik

Članek ni več dosegljiv.


Organiziranost raziskovalno-razvojne dejavnosti v slovenski kemijski industriji

avtor: Jadran Maček, Darja Gantar, Branko Družina

Članek ni več dosegljiv.


2. poskus: piroforni svinec

avtor: dr. Franc Lazarini

Članek ni več dosegljiv.


Encimske reakcije v šolskem laboratoriju Eksperiment: encimska hidroliza škroba in mlečne maščobe s pomočjo encimskega preparata

avtor: Tončka Požek-Novak

Članek ni več dosegljiv.


Nekatere značilnosti mladinskih raziskovalnih nalog s področja kemije in kemijske tehnologije v obdobju 1980/81-1987/88

avtor: Edvard Kobal

Članek ni več dosegljiv.


Delo z mladimi raziskovalci I.

avtor: Srečo Zakrajšek

Članek ni več dosegljiv.


Primer gradnje testa znanja

avtor: Saša A. Glažar, Vesna Mežan-Falatov, Marijana Oblak

Članek ni več dosegljiv.


Naloge za bistre glave

avtor: Breda Novak

Članek ni več dosegljiv.


Nekaj podatkov o analizi učinkovitosti študija na VTOZD Kemija in kemijska tehnologija v zadnjih osmih letih

avtor: Nataša Bukovec

Članek ni več dosegljiv.


Možnost izobraževanja za poklice na kemijskem področju

avtor: Gabrijela Libešar

Članek ni več dosegljiv.


Učitelji-usmerjanje-štipendiranje-razpisi

avtor: Janez Zalaznik

Članek ni več dosegljiv.


Fenolformaldehidne smole

avtor: Dare Vilhelm

Članek ni več dosegljiv.