Kemija v šoli in družbi

Leto: 2019
Mesec: januar-december
Številka: 1

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Vpliv ultrazvoka na katalitske reakcije

avtor: Zdenko Kolarič

V članku je predstavljeno delovanje ultrazvoka v raztopinah in posledično fizikalnokemijsko delovanje v katalitskih reakcijah oksidacije SO2 v simuliranih postopkih prisilne oksidacije v mokro kalcitnem postopku.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Nesteroidne protivnetne učinkovine

avtor: Eva Gider, Maja Leitgeb

Nesteoridne protivnetne učinkovine ali nesteroidni antiflogistiki (NSAIDs) so učinkovine za lajšanje simptomov različnih vnetij. Znano je, da delujejo kot zaviralci aktivnosti ciklooksigenaznih encimov, ki so vključeni v sintezo ključnih bioloških molekul. Zaradi širokega spektra uporabe, spadajo NSAIDs med najpogosteje uporabljena zdravila.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Periodni sistem elementov - 150-letnik, ki je še vedno živahen

avtor: Iztok Turel

Razvrstitev kemijskih elementov v smiselno celoto je zaposlovala mnoge raziskovalce v 18. in 19. stoletju, a ta naloga nikakor ni bila enostavna. Trdi oreh je leta 1869 najbolj zadovoljivo strl šele ruski kemik D. I. Mendelejev. V prispevku je na kratko prikazan zgodovinski okvir, pa tudi kaj se danes dogaja v periodnem sistemu elementov. Povezava kemije in filatelije je pogosta in uporabna tudi za pedagoško delo, zato sem v članek vključil tudi nekaj takšnih gradiv.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


BASF soustanovil svetovno Zavezništvo za odpravo plastičnih odpadkov

avtor: Basf

Skoraj 30 podjetij, ki so v vrednostni verigi plastike in potrošniških dobrin, bo namenilo več kot milijardo dolarjev za pomoč pri odpravi plastičnih odpadkov iz okolja. BASF podpira svetovno Zavezništvo za odpravo plastičnih odpadkov, da bi našli uspešne rešitve, s katerimi bi zmanjšali količino plastičnih odpadkov v okolju

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Poli(3-hidroksibutirat), biomaterial za oblikovanje kostnih vsadkov

avtor: Barbara Dariš

Poli(3hidroksibutirat) (PHB) je naravni polimer z dobro kompatibilnostjo in razgradljivostjo. Za uporabnost PHB pri oblikovanju kostnega tkiva so potrebne različne fizikalnokemijske modifikacije osnovnega polimera. PHB kompozite testirajo s kostnimi celicami v kulturi za pridobitev informacij o kompatibilnosti, razgradljivosti in induktivnosti. Na ta način bo možno izoblikovati material za uporabo pri regeneraciji kosti.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Lastnosti vrstične elektronske mikroskopije (sem) kot metode za preučevanje in karakterizacijo vzorcev

avtor: Marko JERAN, Mitja DRAB, Bernard VERŠNJAK, Samo KOŠIR

V prispevku avtorji opisujemo lastnosti in praktično uporabo vrstične elektronske mikroskopije (angl. Scanning Electron Microscopy), ki se v velikem obsegu uprablja na različnih področjih naravoslovnih znanosti. Vrstični elektronski mikroskopiji kot karakterizacijski metodi lahko pripišemo visoko ločljivost in veliko globinsko ostrino. Uporabljamo jo lahko pri opazovanju različnih materialov, preučevanju struktur in fragmentov pri velikih povečavah.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


3d tisk in kemija

avtor: Zdenko Kolarič

V članku je predstavljen kratek pregled 3d tiska in možnosti za izdelavo kemijskih modelov s pomočjo te tehnike. Tako je možno izdelati modele, ki jih s klasičnimi modeli, kot so kroglični, skeletni in kalotni, ni možno prikazati zaradi velikosti ali kompleksnosti, ali nam je tako lažje, ali pa enostavno želimo vnašati v poučevanje kemije novosti in povezanost z računalniško tehniko. Ključne besede: 3d tisk, kemijski modeli, CAD risanje, datoteka stl.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Magnetna kataliza

avtor: Zdenko Kolarič

V članku je predstavljena kataliza s poudarkom na magnetni katalizi, narejeno je bilo tudi eksperimentalno delo v močnem magnetnem polju.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Pametni telefon v poučevanju kemije

avtor: Zdenko Kolarič

V članku je predstavljeno delo s pametnim telefonom pri pouku kemije, prednosti in sla- bosti, ter bodočnost takšnega poučevanja.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


S hidrotermalno sintezo sintetizirani Mn-Zn feritni nanodelci prevlečeni z mezoporoznim silicijevim dioksidom

avtor: Janja Stergar

V okviru svojega raziskovalnega dela v Pragi, natančneje na »Department of the Magnetics and Superconductors, Institute of Physics of ASCR«, bom predstavila s hidrotermalno sintezo sintetizirane MnZn feritne nanodelce različnih sestav, ki smo jih uspešno oblekli z mezoporozno prevleko silicijevega dioksida. Pridobili smo sferične nanodelce, ki izkazujejo dobre magnetne lastnosti in kažejo toplotni odziv pod vplivom zunanjega izmeničnega magnetnega polja, kar kaže na njihovo uporabnost na področju biomedicinskih aplikacij.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


NiCu magnetni nanodelci uporabni v biomedicinskih aplikacijah- 1. del

avtor: Janja Stergar, Irena Ban, Uroš Maver

NiCu magnetni nanodelci imajo odlične magnetne lastnosti, so biokompatibilni in kemijsko stabilni, kar jih uvršča med zanimive materiale na področju biomedicinskih aplikacij. Čeprav je zanimanje zanje še relativno majhno, pa v zadnjih letih le to narašča, saj so raziskovalci odkrili, da pod vplivom zunanjega magnetnega polja energijo spreminjajo v toplotno energijo, kar predstavlja odlično izhodišče za uporabo v magnetni hipertermiji, hkrati pa jim magnetne lastnosti omogočajo vodljivost in sledenje, kadar so vgrajeni v dostavne sisteme. V 1. delu članka bomo najprej pogledali lastnosti NiCu magnetnih nanodelcev, ki jih delajo unikatne in uporabne v biomedicinskih aplikacijah. Nadaljevali bomo s pomembnejšimi sinteznimi postopki in rezultati posameznih raziskovalcev pri mehanskem mletju, mikroemulzijski tehniki, solgel metodi, poliolni metodi, hidrotermalni sintezi in še nekaterih drugih sinteznih postopkih.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


NiCu magnetni nanodelci uporabni v biomedicinskih aplikacijah- 2. del

avtor: Janja Stergar, Irena Ban, Uroš Maver

V drugem delu prispevka smo se osredotočili predvsem na površinsko modifikacijo NiCu magnetnih nanodelcev. Podrobneje smo obravnavali površinsko funkcionalizacijo s polietilen glikolom (PEG), s siliko in z maščobnimi kislinami. Pogledali smo tudi nekaj konkretnih primerov uporabe NiCu magnetnih nanodelcev na področju biomedicinskih aplikacij.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Od raznolikih gredic do gozdnih stezic

avtor: Helena Virant

Narava je naša najboljša učiteljica, v njej lahko odkrivamo vse modrosti tega sveta, lahko raziskujemo življenje, zdravje, znanje, doživljamo izkušnje, občutimo veselje in srečo. Človek je del narave in se v njej najbolj počuti. Pomembno je, da predšolskemu otroku ponudimo pristen stik z naravo. To je prostor, kjer je vedno dovolj igrač iz naravnega materiala (deževniki, listki, vejice, kamenčki ...), ki otroku omogočijo, da je aktiven, ustvarjalen, radoveden, inovativen, umirjen, sodelovalen ... V našem vrtcu se zavedamo, da izkustveno učenje v predšolskem obdobju obrodi najboljše sadove in otrokom ponujamo dejavnosti, ki potekajo v naravnem učnem okolju (gozd, gozdna jasa, raznoliki eko vrtički, travnik, obrežje rek, ...).

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Pektinaze in njihova uporaba v industriji

avtor: Nika Kučuk, Maja Leitgeb, Mateja Primožič

Pektinaze so ene najpomembnejših encimov v komercialnem sektorju. So skupina encimov in razgrajujejo pektinske snovi, ki so sestavni del primarne celične stene v rastlinah. Proizvajajo jih lahko rastline in mikroorganizmi, predvsem glive. Zelo velik pomen imajo v številnih industrijskih panogah, predvsem v živilski industriji, kjer so ključnega pomena pri ekstrakciji in bistrenju sadnih sokov in vin.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Analiza elementov zgodovine kemije v slovenskih osnovnošolskih učbenikih za kemijo

avtor: Marko Vrbec, Neja Lavrič in Miha Slapničar

Elementi zgodovine kemije se nahajajo v osnovnih in hkrati temeljnih učnih gradivih – učbenikih. Učencem približajo obravnavano učno vsebino, da jo lažje razumejo, učiteljem pa pomagajo pri doseganju izobraževalnih ciljev in standardov znanja. Z rezultati, ki so bili pridobljeni s tehniko analize dokumentov in strukturiranega intervjuja, je bilo ugotovljeno, da so elementi zgodovine kemije v različnih oblikah prisotni v vseh učbenikih za kemijo in da jih učitelji kot motivacijske dejavnike uporabljajo predvsem v začetnih sklopih 8. razreda.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.