Kemija v šoli in družbi

Leto: 2014
Mesec: marec
Številka: 1

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Opredelitev kislin in baz v učbenikih za kemijo od leta 1856 do leta 1939

avtor: Saša A. Glažar, Miha Zadnik, Brigita Žnidaršič

Za spoznavanje in razumevanje kemijskih pojmov je pomembno tudi poznavanje razvoja strokovnega izražanja in poimenovanja snovi v maternem jeziku. Ena izmed vsebin kemije, s katero se srečamo v življenju in je vključena v učbenike za kemijo od osnovne šole naprej, je poznavanje kislin in baz. V desetih pregledanih in analiziranih knjigah in učbenikih od leta 1856 do leta 1939 so podane opredelitve za kisline in baze s primeri. Izhodišče za opredelitev kislin in baz so njihove makroskopske lastnosti predvsem njihov kislioziroma lužnati okus, reaktivnost in značilno obarvanje rastlinskih barvil. Poleg makroskopskih lastnosti je v opredelitvah pogosto navedena tudi njihova zgradba, ki pa se z leti spreminja. Jezik v knjigi Matije Vertovca iz leta 1856 je težje razumljiv, imena snovi je poslovenil na osnovi njihovega imenovanj v drugih jezikih, predvsem nemškem. Že v učbeniku Avgusta Deckerja iz leta 1876 pa je zaslediti sodobnejši pristop pri strokovnem izražanju in poimenovanju snovi.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Porozni polimerni materiali

avtor: Muzafera Paljevac, Peter Kranjc

S tehnikami koloidnih šablon in kristalov soli lahko v polimernem materialu ustvarimo makropore, mikropore pa lahko dosežemo z uporabo porogenih topil in zamreženjem. S primerno uporabo polimerizacijskih pogojev lahko dokaj natančno vplivamo na morfologijo in porozno strukturo pripravljenega polimera.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Tehnika Stir bar sorptive extraction (SBSE) in njena uporabnost

avtor: Helena Baša Česnik

Sorpcijska ekstrakcija na mešalno paličico (Stir bar sorptive extraction, SBSE) je ekstrakcijska tehnika za koncentriranje organskih spojin predvsem iz tekočih medijev. Spojine v vzorcu ekstrahirajo na mešalno paličico, ki je prekrita s plastjo sorbenta. Nato adsorbirane spojine termično desorbirajo in analizirajo s plinskim kromatografom ali jih desorbirajo v organsko topilo in analizirajo s tekočinskim kromatografom. Tehniko so uspešno uporabili za analizo sledi na področju okolja, biomedicine ali hrane.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Nekatera dejstva o kajenju tobaka

avtor: Helena Koprivnikar

Kajenje povzroča številne bolezni in zdravstvene težave, predvsem različna rakava obolenja, bolezni srca in ožilja ter bolezni dihal, in v Sloveniji vsako leto povzroči smrt 3.600 kadilcev, od tega 900 pred 60. letom starosti. Kadilci namreč v svoje telo s kajenjem vnašajo številne rakotvorne, strupene in zasvojljive snovi. Bolezni, zdravstvene težave, smrti in stroške, ki jih povzroča kajenje, lahko preprečimo z uvedbo dokazano učinkovitih ukrepov.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Naloge na 45. mednarodni kemijski olimpiadi 2013 v Moskvi

avtor: prevedla Andrej Godec, Darko Dolenc

Primeri nalog iz mednarodne kemijske olimpiade 2013

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Komunikator znanosti 2013

avtor: Majda Naji

Božična predavanja so največji vsakoletni dogodek na Kraljevem inštitutu v Londonu. Začela so se leta 1825 z Michaelom Faradayem in s triletno prekinitvijo zaradi druge svetovne vojne trajajo vse do danes. Postala so del britanske božične tradicije za veliko število generacij. Po pomembnosti jih v Angliji velikokrat primerjajo z vsakoletno božično poslanico angleške kraljice.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


eTRI načelo: ekologija

avtor: Petra Props, Dario Radošević

Povzetek:
Zadružnike Razvojne zadruge eTRI povezujejo na- čela ekologije, ergonomije in etične ekonomije. Pod- jetje Jazon izvaja storitve 3R iniciative (reduce, reu- se, recycle), ki med drugim vključujejo zbiranje su- rovin za ponovno uporabo in Zeleno oskrbo. Izobra- ževalne ustanove in podjetja pri trajnostnem razvoju družbe igrajo pomembno vlogo.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Hrana ni odpadek

avtor: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Med 16.–24. 11. 2013 je potekal letošnji Evropski teden zmanjševanja odpadkov. Namen tega tedna je spodbujanje ozaveščenosti o trajnostnih virih in ravnanju z odpadki, kamor sodijo zmanjševanje količine odpadkov, ponovna uporaba izdelkov in recikliranje materialov. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v letošnjem letu opozarjalo predvsem na problematiko količin zavržene hrane.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


14. posvetovanje z mednarodno udeležbo “Gospodarjenje z odpadki – Gzo’13” − sortiranje mešanih komunalnih odpadkov v zbirnem centru Spodnji Stari Grad, Krško

avtor: Jože Leskovar, Jože Kortnik

14. posvetovanje z mednarodno udeležbo »Gospodarjenje z odpadki − GzO'13« je potekala 3. septembra 2013 v Kulturnem domu Krško v Krškem. Organizatorji posvetovanja so Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo, Naravoslovnotehniške fakultete, Univerza v Ljubljani (ULNTF, OGR), Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov (SRDIT) in Okoljsko raziskovalni zavod (ORZ). Posvetovanje z mednarodno udeležbo GzO’13 je že tradicionalno potekalo pod pokroviteljstvom Republike Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO) ter Občine Krško. V zbirnem centru Spodnji Stari Grad so v letu 2012 (17. 8. 2012) odprli novo sortirno linijo za izločanje koristnih frakcij iz masnega toka mešanih komunalnih odpadkov. Kapaciteta sortirne linije je 15 t/h mešanih komunalnih odpadkov, ki so v 80 % zbrani v vrečah. Separirajo se biološki odpadki (težka frakcija), folije, mešani papir, nemagnetne kovine, magnetne kovine, PET, trda plastika, sestavljena embalaža in odpadki za nadomestna goriva. Preostanki sortiranja končajo v stiskalnem kontejnerju, sekundar ne surovine pa se stisnejo s horizontalno (kanalno) balirko. Po enoletnem obratovanju linije se na odlagališču odlaga še samo 23 % odpadkov od skupne zbrane količine odpadkov v občini Krško oziroma 48 % odpadkov, pripeljanih na sortirno linijo. V članku so poleg poteka 14. posvetovanja z mednarodno udeležbo GzO'13 predstavljeni tudi način delovanja in rezultati enoletnega obratovanja sortirne linije za mešane komunalne odpadke v Zbirnem centru Spodnji Stari Grad v Krškem.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Izziv sedanjosti za prihodnost – izvedba elektro polnilne postaje

avtor: Andrej Kosmačin

Za zanesljivo in množično uporabo električnih vozil bo treba čimprej zgraditi ustrezno polnilno infrastrukturo. Z akcijskimi načrti na področju OVE je predvideno uvajanje novih energentov s poudarkom na uvajanju električnih vozil in zagotavljanju polnilne infrastrukture za električna vozila. V nacionalnem energetskem programu 2010−2020 je predvidenih več kot 1000 javnih polnilnih mest za električna akumulatorska vozila do leta 2015 in več kot 3000 do leta 2020.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Priloga GO v šoli in vrtcu

avtor: -

Ekovrt? Da, v vsak slovenski vrtec in šolo.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.