Kemija v šoli in družbi

Leto: 2010
Mesec: december
Številka: 4

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Igranje vlog pri poučevanju kemije

avtor: Tomaž Lapajne Dekleva

V članku se avtor ukvarja z didaktično tehniko igranje vlog. Opredeli izraze in razloži teorijo konteksta dramske situacije pri poučevanju ter opiše nekatere didaktične izvedbe, kjer vloge prevzemajo učenci. Razčleni stopnje igranja vlog. Predstavi izvedbo poskusa v šoli in dobljene rezultate.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Nekodirane aminokisline

avtor: Miha Tišler

Naravni gradniki organskih biomolekul so stereospecifični. Poleg naravnih kodiranih aminokislin, gradnikov beljakovin, sodelujejo v življenjskih procesih še številne druge aminokisline. O pomenu in vlogi slednjih v kemiji, bo govora v članku.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Študij uporabe kemoluminiscence luminola in organskih hidrazidov

avtor: Marko Jeran, Irena Drofenik

Kemiluminiscenca je področje kemije, ki se trenutno še razvija in dobiva velik pomen na področju sintezne organske, analizne in anorganske kemije, posega pa tudi na uporabo le-teh v vsakdanjem življenju. Na področju sintezne organske kemije poskušajo kemiki pripraviti čim večje število spojin s kemiluminiscenčno aktivnostjo. Na področjih analizne kemije se razvijajo in izpopolnjujejo specialne analitske tehnike (FIA, HPLC, LC, GC, elek- troforeza, itd.).

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Kvantno kemijsko modeliranje elementarne SN1 in SN2 reakcije v vodni raztopini

avtor: Katra Kolšek, Jernej Zidar, Marija Sollner Dolenc, Janez Mavri

Reakciji SN1 in SN2 sta med enostavnejšimi reakcijami v organski kemiji. Študij reakcij je mogoč bodisi eksperimentalno bodisi z uporabo kvantnega modeliranja. S kvantno kemijskim modeliranjem, kjer smo vključiji efekt solvatacije, smo pokazali, da nukleofilna substitucija kloridnega iona na klorometanu v vodni raztopini poteče po mehanizmu SN2.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Terpeni

avtor: Maša Islamčević Razboršek

V prispevku smo predstavili terpene, njihov pomen, biosintezo in klasifikacijo. Prispevek predstavlja uvod in usmeritev v obsežno in zanimivo temo o terpenih. O njih daje informacije, ki se lahko uporabljajo pri strokovnem in raziskovalnem delu na različnih področjih kot so kemija, biologija, medicina in farmacija.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Keramični kompozitni materiali za zavorne diske

avtor: Zmago Stadler

Uporaba C/CSiC ter zlasti SiC/C kompozitnih keramičnih materialov za zavorne diske je v zadnjem času vedno bolj aktualna, saj imajo ti materiali izboljšane karakteristike v primerjavi s kompoziti C/C, ki se uporabljajo za zavore pri letalih oziroma dirkalnih avtomobilih. Torne lastnosti so manj odvisne od temperature zaviranja in imajo bistveno manjšo obrabo. Zavorni diski iz keramičnih kompozitnih materialov se odlikujejo z odličnimi fizikalnimi in kemijskimi lastnostmi, nizko obrabo in so v primerjavi s kovinskimi zelo lahki (gostota 1,92,1 g/cm3). V prispevku predstavljamo rezultate razvoja na tem področju ter pregled kompozitnih materialov, ki se uporabljajo za izdelavo zavornih diskov, njihove glavne karakteristike in specifične postopke izdelave. Ocenjujemo tudi, kateri tip kompozitnega materiala ima največ možnosti za uveljavitev v prihodnosti.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Okolju prijazna lepila na naravni osnovi

avtor: Milan Šernek

Okolju prijazna lepila na naravni osnovi ponovno pridobivajo na veljavi predvsem zaradi čedalje večje okoljske osveščenosti, vse strožjih okoljevarstvenih zahtev in tudi zaradi višanja cen naftnih derivatov, na katerih temelji proizvodnja sintetičnih lepil. V prispevku so predstavljena naravna lepila iz rastlinskih in živalskih surovin. Ta lepila so se množično uporabljala do pojava sintetičnih lepil, ki so cenejša in kakovostnejša, vendar so številna od njih neprijazna do okolja in škodljiva zdravju.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Sodelovanje študentov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani na XIV. hrvaški Tehnologiadi

avtor: Franc Perdih

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v Lju- bljani je letos prvič sodelovala na tradicionalni hrvaški Tehnologijadi, ki je potekala v Šibeniku med 25. in 29. aprilom. Tehnologijada je znanstveno-športno tekmovanje študentov naravoslovno-tehniških fakultet.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.