Kemija v šoli in družbi

Leto: 2008
Mesec: marec
Številka: 1

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Prilagajanje na podnebne spremembe I.

avtor: Tanja Cegnar

Podnebne spremembe so v naših medijih, strokovnih in laičnih pogovorih že kar stalnica, zadnja leta so postale tudi politična tema. Pozornost široke javnosti je pritegnil film »Ne prijetna resnica«, ki ga je po svojih predavanjih na temo podnebnih sprememb posnel Al Gore in zato prejel skupaj z Mednarodnim odborom o podnebnih spremembah tudi Nobelovo nagrado v letu 2007.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Učna enota „Količinski odnosi“ v osnovni šoli

avtor: Samo Jamšek

V okviru projekta »Razvoj modela raziskovanja pedagoške prakse za učinkovito poučevanje naravoslovnih predmetov v OŠ in SŠ« je bila na zaključkih analize učnih načrtov in učbeniških kompletov za pouk kemije v osnovni in srednji šoli ter analize rezultatov predtesta pripravljena spremenjena oblika izvedbe učne enote »Količinski odnosi«. Izbrani so bili štirje ključni pojmi: (1) relativna atomska in relativna molekulska masa, (2) Avogadrova konstanta, (3) množina snovi in enota mol ter (4) molska masa. Težišče izvedbe učne enote je bilo osredotočeno na obravnavo teh ključnih pojmov, sama izvedba pa je temeljila na aktivnem sodelovanju učencev in medpredmetnem povezovanju. Rezultati testa in potesta, pogovori z učenci in primerjava z rezultati testov dijakov so pokazali, da je bila izvedba učne enote za učence zanimiva, doseženi rezultati pa presegajo dosedanje na isti šoli in so primerljivi z rezultati srednješolcev. Potest kaže na visoko raven trajnosti usvojenega znanja.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Cefalosporini – favoriti v boju z bakterijami

avtor: Miloš Ilič, Bernarda Bevc

Bakterije so mikroorganizmi, na katere delujemo z ustreznimi antibiotiki. Žal pa lahko ciljane bakterije kar hitro postanejo odporne na uporabljen antibiotik in taka terapija postane neučinkovita. Cefalosporini so skupina antibiotikov, ki imajo širok spekter delovanja na različne vrste bakterij. Poleg tega je za njih značilna tudi manjša verjetnost pojava rezistence ali odpornosti bakterije na delujoč cefalosporin. V članku so v ospredju predstavljeni cefalosporini, njihova zgodovina in razvoj, kemijska struktura in mehanizem delovanja, klasifikacija in poglavitni predstavniki, terapevtska uporabnost in navedene metode, s katerimi jih lahko detektiramo v biološkem materialu.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Znanost in umetnost sinteze organskih naravnih molekul

avtor: Bogdan Štefane, Karmen Zorko

Od samega začetka sta organska kemija in totalna sinteza tesno povezani. Ena od prvih stvari, ki se jo je sintezni kemik moral naučiti, je, kako s kemijskimi reakcijami med sabo povezati dve molekuli, da bi dobili kompleksnejši produkt. Dandanes so raziskovalci s področja sintezne kemije sposobni sintetizirati izredno zapletene organske molekule naravnega izvora. Vendar še vedno obstaja vprašanje, kako lahko to enostavno dosežemo?

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Encimsko katalizirane reakcije v ionskih tekočinah

avtor: Maja Habulin, Muzafera Paljevac, Željko Knez

Ionske tekočine se lahko uporabljajo kot medij za encimsko katalizirane reakcije. V prispevku so predstavljene različne encimsko katalizirane reakcije, izvedene v ionskih tekočinah, predvsem v tistih z dialkilimidazolijevimi kationi. Opisan je vpliv ionskih tekočin na aktivnost encimov in metode ločevanja produktov ter recikliranja biokatalizatorja iz ionskih tekočin.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Vroče pocinkanje – antikorozijska zaščita jekla

avtor: Matjaž Pečar

Ko se odločamo za gradnjo objekta ali opremljanje okolice, izbiramo različne gradbene elemente, med njimi tudi jeklo. Da bi bila naša izbira tudi ekonomsko upravičena, pa moramo poskrbeti za njegovo dolgotrajno antikorozijsko zaščito. Najpogosteje se odločamo za barvanje in vroče pocinkanje.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Stiropor – človeku in okolju prijazna izolacija

avtor: Borut Habič, Jože Klemenčič, mag. Roman Kunič, Janez Potočnik

Stiren (fenil eten, vinil benzen) se proizvaja s katalitsko dehidrogenacijo etilbenzena, ki se pridobi iz benzena in etilena.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.