Kemija v šoli in družbi

Leto: 2007
Mesec: oktober
Številka: 3

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

IKT (Informacijsko komunikacijske tehnologije) omogočajo in zahtevajo sodobno organizacijo in izvedbo poučevanja kemije

avtor: Srečo Zakrajšek, Nejc Zakrajšek

V zadnjih letih so se zaradi možnosti, ki jih nudijo IKT (informacijsko komunikacijske tehnologije), razmere v družbi in posledično tudi v izobraževanju zelo spremenile. Uveljavlja se nova učna kultura, ki v veliki meri vključuje IKT in povezovanje učencev z okoljem. Razvija se sistem, ki omogoča učiteljem in učencem, ob sodelovanju staršev in okolja, aktivno razvijati sposobnosti za reševanje različnih nalog in pripravo novih projektov. Proces poučevanja zamenjuje proces učenja, podajanje znanja zamenjuje proces pomoči in vodenja ljudi, da se učinkoviteje učijo. IKT imajo pri tem zelo velik pomen, saj so mladim zelo blizu, obenem pa odpirajo tudi učiteljem številne, do sedaj nepoznane možnosti in priložnosti. Prinašajo pa seveda tudi dileme in težave. V Sloveniji imamo na področju poučevanja kemije in varstva okolja ter naravoslovja nasploh dolgoletne in bogate izkušnje z uporabo IKT, razmeroma razvito podporno učno okolje in izobraževanje učiteljev. V prispevku so prikazane smeri razvoja na tem področju v svetu in možnosti oz. naloge, ki jih imamo v Sloveniji.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Kumarini

avtor: Julija Volmajer Valh

Kumarini v današnjem času predstavljajo pomembno skupino organskih spojin. Tako naravni kot tudi sintetični kumarinski derivati, posedujejo raznoliko biološko aktivnost in kažejo širok spekter farmakoloških aktivnosti. Uporabljajo se kot antibiotiki, sedativi, hipnotiki, anestetiki, antikoagulanti in tudi kot antitumorne učinkovine. Kumarinski derivati se lahko zaradi svojih fluorescenčnih lastnosti uporabljajo kot optična belilna sredstva, laserska barvila, v zadnjem času tudi kot fluorescenčna barvila v biologiji in medicini.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Materiali za biomedicinske aplikacije

avtor: Ingrid Milošev

Naravne in sintetične materiale, ki jih uporabljamo v bioloških sistemih, navadno imenujemo biomateriali. Ti obsegajo naravne, kovinske, polimerne, keramične in kompozitne materiale. V prispevku so opisane najpomembnejše lastnosti biomaterialov in predstavljene nekatere njihove aplikacije – ortopedski, srčno-žilni, zobni in očesni vsadki.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Poučevanje in učenje programiranja v kemijski tehniki

avtor: Majda Krajnc

Poučevanje programiranja oziroma programskega jezika lahko poteka na klasičen način, ko predavatelj razlaga pravila in rešuje probleme s pisanjem na tablo, lahko pa je aktivno in sodelovalno, če pri tem sodelujejo študenti, kar predstavlja izziv za predavatelja in študenta. Na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru že več kot desetletje uporabljamo pri predavanjih aktivni in sodelovalni način poučevanja in učenja programiranja. Predavanja potekajo v računalniški učilnici, kar je zelo pomembno za takšen način dela. Delo poteka na dveh ravneh: predavatelj-študent in študent-študent. V prispevku bodo podrobno predstavljeni način dela in rezultati, ki jih pri tem dosegajo študenti pri predmetu Procesne bilance, kjer je v vsebino vključeno programiranje kot pripomoček pri reševanju problemov. Na koncu bo predstavljen zgled s področja kemije in kemijske tehnike.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Primerjalni prikaz izbranih izpitnih nalog iz kemije na osnovni in višji ravni v programu
mednarodne mature

avtor: Tončka Požek-Novak

Testne naloge.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Uporaba reverznih micel za pridobivanje magnetnih nanodelcev

avtor: Irena Ban

Za pripravo magnetnih nanodelcev je poznanih več postopkov. V naših raziskavah smo izbrali postopek obarjanja s pomočjo reverznih micel, ki je relativno enostaven. Za sintezo nanodelcev (Fe0.2Ni0.8), smo izbrali postopek redukcije njihovih soli z NaBH4 v kationski mikroemulziji tipa (w/o), sestave voda/n-heksadecil-tri-metil amonijev bromid (CTAB) in butanol/izooktan pri 25°C. Rezultati meritev s transmisijskim elektronskim mikroskopom (TEM) in rezultati rentgenske praškovne analize (RPA) so pokazali, da je sintetiziran material v obliki nanodelcev.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.