Kemija v šoli in družbi

Leto: 1990
Mesec: april
Številka: 2

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Eliminacijske reakcije

avtor: Boris Šket

Članek ni več dosegljiv.


O liposomih

avtor: Danilo Lasič

Članek ni več dosegljiv.


Nova tehnologija za sintezo inženirskih plastomerov

avtor: Tatjana Malavašič

Članek ni več dosegljiv.


Claude-Louis Berthollet pozabljeni pionir kemije

avtor: Savo Lapajne

Članek ni več dosegljiv.


Ali učimo prav?
II. Kaj z elektronom?

avtor: Franc Lazarini

Članek ni več dosegljiv.


Učitelj, posnemalec ali ustvarjalec

avtor: M. Vrtačnik, P. Valjavec, H. Pogačar

Članek ni več dosegljiv.


Kemija v mednarodni maturi

avtor: Srečo Zakrajšek, Janez Šuštaršič, Tončka Požek Novak

Članek ni več dosegljiv.


Laboratorijski pari

avtor: Dušan Krnel

Članek ni več dosegljiv.


Naloge za bistre glave

avtor: Breda Novak

Članek ni več dosegljiv.


Posebni odpadki in onesnaževanje zemljišča - problem sodobnega časa

avtor: Marko Slokar

Članek ni več dosegljiv.


Vloga in delovanje ekološkega laboratorija z mobilno enoto

avtor: H. Leskovšek, R. Martinčič

Članek ni več dosegljiv.


Od ljudske medicine do fitoterapevtikov

avtor: Rado Kocjan

Članek ni več dosegljiv.


Lepila in lepljenje III.

avtor: Ciril Križelj

Članek ni več dosegljiv.