Kemija v šoli in družbi

Leto: 1990
Mesec: junij
Številka: 3

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Adicijske reakcije

avtor: Boris Šket

Članek ni več dosegljiv.


Neposredno merjenje sledov elementov v trdnih vzorcih z atomsko absorpcijsko spektroskopijo

avtor: Franci Dolinšek

Članek ni več dosegljiv.


Položaj in možnosti sodobne analizne kemije

avtor: Mirko Prošek

Članek ni več dosegljiv.


Bibliografska baza "Eksperimetni v kemijskem izobraževanju" in usmeritve na področju šolskega eksperimentalnega dela

avtor: M. Vrtačnik, S.Jozelj, R.Filipič

Članek ni več dosegljiv.


Primer kemijske učne enote (za višjo raven) v programu mednarodne mature

avtor: Tončka Požek Novak

Članek ni več dosegljiv.


Biokemijski eksperimenti v šoli
Metodični priročnik za učitelje kemije

avtor: Dragica Posega

Članek ni več dosegljiv.


Republiško tekmovanje iz znanja kemije

avtor: S. Jozelj, S.A. Glažar

Članek ni več dosegljiv.


Kolorimetrilna določitev pH vrednosti

avtor: Aleksandra Jenko, Saša Glažar, Milica Slatinek Žigon

Članek ni več dosegljiv.


Anaerobno čiščenje industrijskih odpadnih vod

avtor: Jorg Hodalič, Marko Slokar

Članek ni več dosegljiv.


Lepila in lepljenje IV.

avtor: Ciril Križelj

Članek ni več dosegljiv.


Tiskana vezja in varstvo okolja

avtor: Slavko Cankar

Članek ni več dosegljiv.


Pivo nastane z alkoholnim vrenjem

avtor: Ivanka Bajd

Članek ni več dosegljiv.