Kemija v šoli in družbi

Leto: 1990
Mesec: februar
Številka: 1

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Substitucijske rekacije

avtor: Boris Šket

Članek ni več dosegljiv.


Ali učimo prav?
I. Ali je res fluor bistveno močnejši oksidant od klora, ker je elektronegativen?

avtor: Franc Lazarini

Članek ni več dosegljiv.


Sintetične kovine

avtor: Boris Žemva

Članek ni več dosegljiv.


Konferenca o "Biološki vlogi proteoliznih encimov in inhibitorjev"

avtor: Tamara Lah

Članek ni več dosegljiv.


Elektroforeza

avtor: Miomir Knezevič

Članek ni več dosegljiv.


Viri znanstvenih informacij pri srednješolčevem reševanju problemov z raziskovalnim pristopom

avtor: Edvard Kobal

Članek ni več dosegljiv.


Biokemijske reakcije v šolskem laboratoriju

avtor: Tončka Požek-Novak

Članek ni več dosegljiv.


Naloge za bistre glave

avtor: Breda Novak

Članek ni več dosegljiv.


Lepila in lepljenje II.

avtor: Ciril Križelj

Članek ni več dosegljiv.


Kaj so umetna sladila

avtor: Stanko Jemec

Članek ni več dosegljiv.