Kemija v šoli in družbi

Leto: 2006
Mesec: december
Številka: 4

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Atom pri pouku kemije

avtor: Tadeja Birsa, Jakob Kljun, Matic Lozinšek

Zgradba atoma je prvo izmed mnogih poglavij, s katerimi se srečajo tako učenci osnovnih šol, kot dijaki srednjih šol. Hkrati je to eno redkih poglavij, pri katerih je eksperimentalni pristop k razlagi snovi skorajda nemogoč. Učiteljem in profesorjem smo zato želeli dati osnovo za zgodovinski pristop pri obravnavi tega pomembnega dela kemije. Članek je sestavljen iz dveh delov. Prvi je preglednica, v kateri so navedena najpomembnejša odkritja o atomu in njegovi zgradbi od antike do današnjega časa. Drugi del članka vsebuje pregled definicij atomov in molekul ter njihove zgradbe v slovenskih učbenikih kemije od l. 1911 do l. 1979. S pomočjo tega članka in dodatne literature ali medmrežja bodo lahko profesorji učencem in dijakom postregli s kakšno anekdoto iz življenja najpomembnejših znanstvenikov s področja kemije, o njihovih poskusih ali se nasmejali arhaičnemu izrazoslovju ter znanstvenim zmotam kemijskih učbenikov z začetka 20. stoletja.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Nanoporozni materiali za čistejše tehnologije 1.del

avtor: Nataša Zabukovec Logar, Venčeslav Kaučič

Hiter razvoj nanoporoznih materialov narekuje predvsem vedno večja skrb za okolje s poudarkom na čistejših gorivih in industrijskih procesih, ki bi zmanjšali porabo energije, proizvodnjo odpadkov in uporabo korozivnih, eksplozivnih, hlapnih in biološko nerazgradljivih materialov. Porozni anorganski silikatni materiali so že danes nepogrešljivi kot selektivni katalizatorji v okolju prijaznejših kemijskih procesih pri pripravi organskih kemikalij in predelavi nafte. Zeoliti in zeolitom podobni nanoprozni materiali z urejenim sistemom por katalizirajo vrsto oksidacijskih reakcij v tekoči fazi z uporabo okolju prijaznejših oksidantov, kot sta kisik ali vodikov peroksid, kar je prednost v primerjavi z anorganskimi oksidanti pri tradicionalnih oksidacijah. V prispevku je podan pregled novosti na področjih priprave in določitve lastnosti nanoporoznih materialov za uporabo v katalizi.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Je fluor za organizem (ne)pogrešljiv element?

avtor: Maja Ponikvar

Fluor je zaradi svoje razširjenosti v naravi neobhoden del biosfere in človekovega bivanja. Učinki fluora na človeški organizem so po eni strani pozitivni, saj pravilna uporaba fluoridov preprečuje nastanek in razvoj kariesa, po drugi strani pa lahko previsok vnos povzroči pojav fluoroze. Poznavanje toksičnosti fluora je kljub številnim raziskavam še vedno razmeroma skromno, meja med varnim dnevnim odmerkom in potencialno škodljivim odmerkom pa ozka.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Od receptur za asfaltne zmesi do asfaltnih plasti

avtor: Marjan Tušar

Asfalt je kompleksna zmes kamnitega agregata, bitumna in zraka. Kot gradbeni material je bil poznan že v antiki, vendar se je njegova uporaba razširila šele s razvojem avtomobilizma. V Sloveniji se recepture za asfaltne zmesi izdelujejo po standardnem Marshallovem postopku. Pri tem postopku najprej iz frakcij sestavimo kamnito zmes. Količino bitumna, ki jo dodamo tej kamniti zmesi, variiramo tako, da dobimo optimalno količino votlin, optimalno zapolnjenost votlin kamnitega materiala z bitumnom, optimalno stabilnost in tečenje. Za napovedovanje trajnosti asfaltnih plasti so najbolj pomembne lastnosti bitumna pred staranjem in po staranju. Uporabnost vgrajenih asfaltnih plasti se določa s preskušanjem v laboratoriju in na vozišču.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Poskus s svečo

avtor: Andrej Šorgo, Darko Briški

Poskus z gorečo svečo, ki jo na pladnju z vodo poveznemo s steklenim valjem, je v šolski praksi dobro znan. Njegova priljubljenost je povezana predvsem z razlago, da se ob gorenju sveče porabi ves kisik, s čemer lahko zaradi dviga vode v valju nazorno prikažemo delež kisika v ozračju. Avtorja predstavljata serijo poskusov, ki sta jih izvedla z računalnikom, opremljenim z ustrezno merilno opremo. S tako pripravljenimi poskusi lahko učinkovito preverjamo posamezne predpostavke v dobro znanem poskusu in hkrati prepričljivo ovržemo razlago, da lahko na ta način prikažemo delež kisika v ozračju.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Preseganje enake obravnave neenakih učencev na didaktični ravni pri pouku kemije v gimnaziji –evropski konferenci o raziskovanju vzgoje in izobraževanja ob rob

avtor: Tončka Požek Novak

Letošnja konferenca evropske zveze za raziskovanje vzgoje in izobraževanja ECER (European Conference on Educational Research) je bila od 13. do 16. 9. 2006 v Ženevi v Švici. Na konferenci je bilo veliko pozornosti posvečeno transformacijam znanja v luči novih pojmovanj učenja in razvoja kurikula ter letos prvič tudi didaktiki, kjer je konferenca izpostavila zlasti primerjave pristopov v nemškem, francoskem in britanskem didaktičnem modelu.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.