Kemija v šoli in družbi

Leto: 2006
Mesec: oktober
Številka: 3

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Polimerni nanokompoziti

avtor: Miroslav Huskič

Polimerne nanokompozite običajno pripravljamo z vmešavanjem različnih nanodelcev v polimerno matrico. Uporabljajo se različni nanodelci (kovine, kovinski oksidi, keramični nanodelci, ogljikove nanocevke …), ki polimerom bistveno spremenijo lastnosti npr. mehanske, optične, elektronske, gorljivost ... V članku so predstavljeni predvsem glineni nanodelci in ogljikove nanocevke, načini priprave nanokompozitov s temi delci, njihov vpliv na različne lastnosti polimerov ter njihova potencialna in dejanska uporaba.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Poliuretani in poliuretan-sečnine

avtor: Alojz Anžlovar

Razvoj poliuretanov se je začel v poznih tridesetih letih prejšnjega stoletja, ko so Otto Bayer in raziskovalna skupina v I. G. Farbenindustrie začeli z raziskavami kemije izocianatov in uretanov z namenom, da bi pripravili nov polimerni material za umetna vlakna, ki bi bila konkurenčna takrat revolucionarnim poliamidnim vlaknom (Nylon) tovarne DuPont.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Radikali v našem življenju

avtor: Slavok Pečar

Prispevek predstavlja vlogo tripletnega kisika in ionov prehodnih kovin v verižnih radikalskih procesih, ki so osnova oksidativnega stresa ter lipidne peroksidacije v organizmu. Z opisom nekaterih antioksidantov ter njihovega delovanja prikazujemo pomembnost celovitega razumevanja kompleksnih radikalskih procesov v sklopu življenja.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Tveganje za zdravje zaradi izpostavljenosti nevarnim kemijskim snovem -organska topila

avtor: Maja Metelko

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Problematika arzena v pitni vodi

avtor: Marjana Simonič

Problematika arzena v vodah ne obsega samo nekaterih geografskih področij, ampak je prisoten v vsem svetu in ogroža milijone ljudi, med drugim – tudi nas. Izpostavljanje povečanim koncentracijam arzena v daljšem obdobju (kronično izpostavljanje) lahko privede do zastrupitve, gastrointestinalnih težav in različnih bolezni. Z analizami pitne vode smo ugotovili, da koncentracija arzena v viru pitne vode presega dovoljene vrednosti. Z različnimi tehnološkimi postopki in materiali smo poskusili znižati koncentracijo arzena pod zakonsko določeno mejo 10 μg/L. Pitno vodo smo obdelali z adsorptivnimi kemikalijami (aktivna glinica, pesek obložen z manganovim dioksidom, TEHNO ARZ) in koagulantom FeCl3. Ugotovili smo, da dosežemo s tehnološkim postopkom adsorpcije na TEHNO ARZ največji odstotek znižanja koncentracije arzena glede na vhodno in hkrati potrdili, da ima TEHNO ARZ maksimalno kapaciteto adsorpcije.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Noč raziskovalk in raziskovalcev 2006

avtor: Ivan Leban

Marsikdo si lahko naslov tolmači zelo podobno kot »noč čarovnic« ali tudi »kresno noč«, vendar si Evropska unija tudi na tak način prizadeva, da bi znanost približala širokim ljudskim množicam, nam znanstvenicam in znanstvenikom pa organizirala uradni »žur«.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.