Kemija v šoli in družbi

Leto: 2004
Mesec: marec
Številka: 1

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Procesni pristopi pri preverjanju kemijskega znanja

avtor: Sergeja Sluga

Članek ni več dosegljiv.


Modelni prikaz polnjenja orbital

avtor: Jožica Sambol

Članek ni več dosegljiv.


QSAR

avtor: Marjan Vračko

QSAR je kratica za ‘Quantitative Structure-Activity Relationship’ ali odnos med molekulsko strukturo in aktivnostjo molekule. S tem imenom razumemo poseben način računalniškega modeliranja, pri katerem zgradimo model s pomočjo znanih molekul z znanimi lastnostmi.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Alternativne metode za oceno toksičnosti kemikalij - modeli za napovedovanje toksičnosti spojin na osnovi opisa kemijske spojine

avtor: Marjan Novič

Članek ni več dosegljiv.


Strupene žabe zopet presenetile

avtor: Marjana Zajc

Članek ni več dosegljiv.


Mihael Peternel

avtor: Marko Razpet

Duhovnik, profesor, naravoslovec, polihistor, samouk Mihael Peternel se je rodil 22. septembra 1808 na kmetiji Laniše, ki je nekoč spadala k Podjelovemu Brdu in s tem v cerkvenem oziru k Novi Oselici, sedaj pa k Podlanišču v občini Cerkno. Po nekaterih podatkih naj bi se Mihael Peternel rodil 22. novembra 1808. J. J. Binder dvakrat navaja ta datum, v seznamu osebja pa je naveden pravilni rojstni datum 22. september 1808. Ta je vklesan tudi v Peternelov nagrobnik na ljubljanskem Navju. Kljub starosti je napis na nagrobniku še berljiv.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Slani vulkan

avtor: Katarina S. Wissiak Grm

Članek ni več dosegljiv.


Naravoslovni tabor Bloke

avtor: Helena Kregar

Članek ni več dosegljiv.