Kemija v šoli in družbi

Leto: 2003
Mesec: junij
Številka: 2

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Spomin človeštva

avtor: Jana Kolar, Matija Strlič

Od nekdaj so ljudje želeli ohraniti drobne dogodke življenja, posredovati čustva in misli. Številni zapisi, ujeti v trajne materiale, kot so kamen, keramika, pergament ali papirus, nam še danes pričajo o življenju davno preminulih civilizacij. V zadnjem tisočletju je tihi spomin človeštva zapisan na papirju. Ohranjanje teh zapisov je ključnega pomena za kulturno identiteto, razumevanje preteklosti in oblikovanje prihodnosti. Pripevek obravnava trajnost zapisov na papirju in možnosti dolgotrajne ohranitve.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Ionoselektivne elektrode

avtor: Mitja Kolar

V prispevku predstavljam zgodovinski pregled in lastnosti ionoselektivnih elektrod (ISE), ki jih uvrščamo v skupino potenciometričnih elektrokemijskih senzorjev. Poleg teoretičnih in merilnih osnov opisujem glavne potenciometrične lastnosti ionoselektivnih elektrod, nekatere površinske značilnosti in uporabnost pri določanju različnih analitov.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Elektromigracijske tehnike separacije

avtor: Marjan Guček

Elektromigracijske tehnike separacije so ena najučinkovitejših možnosti za analizo mnogih vzorcev. Temeljijo na principu elektroforeze, ki je gibanje nabitih delcev v raztopini pod vplivom električnega polja. Obsegajo več različnih tehnik, ki se v večini primerov izvajajo z enakim instrumentom, to je kapilarno elektroforezo, spreminjajo pa se uporabljeni pufri ali polnilo v kapilari. S spreminjanjem teh parametrov je možno ločevati tako nevtralne kot nabite molekule. Elektroforeza se največ uporablja za kiralne separacije ter v biokemiji in okoljski kemiji.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Metode in naprave za merjenje koncentracije alkohola v človeškem organizmu

avtor: Matej Trapečar, Branko Skrbinek

Po porabi alkohola na osebo spada Slovenija v evropski vrh. Že dolgo je znano, da škodljivo vpliva na tiste vozniške sposobnosti, ki so za vožnjo zelo pomembne. Da bi se število prometnih pa tudi delovnih nesreč in sploh umrljivosti zaradi alkohola zmanjšalo, uporabljajo alkoholimetrične preiskave, s katerimi ugotavljajo vsebnost alkohola v človeškem organizmu. Največkrat jih uporabljajo ob prometnih prekrških, povezanih z vprašanjem alkohola v prometu, pa tudi pri kaznivih dejanjih.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Keramična posoda in njena varna raba v prehrani

avtor: Katja Utroša, Radmila Milačič, Dimitrij Sušnik

Zaradi neprimernega postopka obdelave keramičnih izdelkov namenjenih za rabo v prehrani, je v letih pred 1983 prišlo do smrtnih žrtev zaradi zastrupitve s svincem (Pb). Če je glazura lončenega izdelka nepravilno žgana, se iz nje lahko pod vplivom šibkih kislin izluži svinec in nekatere druge kovine. Da bi preprečili zastrupitve s svincem je v zakonodajo prišla zahteva po strogem nadzoru kvalitete lončenih izdelkov, ki so namenjeni za rabo v prehrani. Na Institutu “Jožef Stefan” smo se po 20 letih spet odločili, da preverimo, kakšna je vsebnost svinca in nekaterih drugih težkih kovin v naključno izbranih keramičnih izdelkih. Izsledki naše študije so pokazali, da je uporaba keramične posode proizvajalcev, ki redno kontrolirajo kvaliteto svojih izdelkov, popolnoma varna.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Pomen kemije v kontroli hrane in krme

avtor: Mira Zupanc-Kos

V prispevku so podane analizne metode, ki jih glede na predpise v EU in Sloveniji uporabljajo preskusni laboratoriji namenom določanja različnih snovi v hrani in krmi, kot del kontrole hrane in krme. Opisane analizne metode hkrati omogočajo primerljivost in pravilnost rezultatov različnih laboratorijev in s tem tudi medsebojno priznavanje rezultatov laboratorijev različnih držav.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Baltazar Hacquet

avtor:

Baltazar Hacquet se je rodil leta 1739 (nekateri viri navajajo leto 1740) v francoski pokrajini Bretagne, umrl pa leta 1815 na Dunaju. Doktor filozofije je postal v jezuitskem kolegiju pont-a-Mousson, medicino pa je študiral v Parizu. Po študiju je bil v francoski mornarici navaden vojak, zatem pa ranocelnik in vojaški kirurg. Po končani vojni leta 1763 je potoval po Evropi in poglabljal znanje na Dunaju. Leta 1766 je sprejel službo rudniškega zdravnika – kirurga v Idriji...

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Pri kateri temperaturi voda vre?

avtor: Nenad Stevanovič,dr.Ivan Gutman,dr.Branislav Čabrič

Temperatura, pri kateri tekočina vre (temperatura vrenja), je odvisna od zunanjega, zračnega tlaka. Ker se zračni tlak spreminja z nadmorsko višino, v različnih krajih na Zemlji voda vre pri različnih temperaturah, ki se lahko tudi precej razlikujejo od 100 stopinj Celzija.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Raztapljanje in kako ga razlagamo -poskusi

avtor: Dušan Krnel

V prispevku Raztapljanje in kako ga razlagamo (Krnel 2003) sta bila opisana dva modela, ki ju najpogosteje uporabljamo pri razlagah raztapljanja. Omenjeni sta bili prostorska in akcijska razlaga raztapljanja.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.