Kemija v šoli in družbi

Leto: 2003
Mesec: marec
Številka: 1

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Raztapljanje in kako ga razlagamo

avtor: Dušan Krnel

Za raztapljanje uporabljamo več različnih razlag, odvisno od starosti učencev pa tudi od vrste raztopin. V prispevku so podani pregled različnih razlag, zgodovinski pregled razumevanja raztapljanja in povezave z napačnimi razlagami, ki se pojavljajo pri učencih. Opisan je delčni model snovi kot pripomoček k razumevanju raztapljanja in uporaba le-tega pri razlagah raztapljanja v učbenikih. Poudarjena je vloga učitelja pri izogibanju nastajanja napačnih pojmov.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Molska prostornina in normalni pogoji

avtor: Nataša Bukovec

Na vprašanje, kaj je molska prostornina, je pogost odgovor:
Molska prostornina je 22, 4 L katerega koli plina pri normalnih pogojih.
Ali je to pravilen odgovor? Žal ne.
Pravilen odgovor je: Molska prostornina je prostornina 1 mol katerega koli plina.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Kloramfenikol v mleku

avtor: Iztok Devetak

Kloramfenikol sodi med protimikrobne snovi, ki jih v medicini uporabljajo kot zdravila za zdravljenje infekcijskih bolezni, ki jih povzročajo mikroorganizmi. Obstaja veliko različnih protimikrobnih snovi za zdravljenje različnih bolezni, vendar pa morajo znanstveniki vedno znova razvijati nove. Nekatera tovrstna zdravila, čeprav so učinkovita, povzročajo hude stranske učinke, na druga pa postanejo bakterije lahko odporne. V članku je prikazan pomen teh naravnih, polsintetičnih ali sintetičnih snovi za medicino.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Hialuronska kislina

avtor: Elizabeta Tratar Pirc

Hialuronska kislina (HA) je naraven biopolimer, ki ima veliko pomembnih bioloških funkcij. Biološka aktivnost HA molekule je močno odvisna od konformacije v kateri se nahaja veriga. Vezava kationa na polimerno molekulo najbolj spremeni njeno konformacijo.
Sestavek zajema predstavitev, lastnosti in interakcije s kovinskimi ioni.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Uvajanje sistema kakovosti in akreditacija kemijskega laboratorija po standardu ISO/IEC 17025

avtor: Andreja Drolc, Milenko Roš, Magda Cotman

V prispevku je opisan sistem obvladovanja kakovosti v kemijskem analitskem laboratoriju, ki ustreza zahtevam standarda ISO/IEC 17025. Prikazana je struktura standarda, navedene in opisane pa so tudi zahteve standarda v posameznih poglavjih. Na primeru je opisana pot vzorca skozi laboratorij od naročila stranke do izdanega poročila. Na koncu je predstavljen še uraden postopek za pridobitev akreditacije po standardu ISO/IEC 17025.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Topnost in mešljivost

avtor: Andrej Šmalc

Z opisanim poskusom na enostaven način prikažemo empirično pravilo, da se »podobno raztaplja v podobnem«. Bakrov(II) klorid se ne raztaplja v ogljikovem tetrakloridu, medtem ko je v vodi dobro topen, nasprotno pa je jod v vodi le slabo topen, odlično pa se raztaplja v ogljikovem tetrakloridu.
Poskus je vključen v redni program Šole eksperimentalne kemije, ki jo prireja Institut »Jožef Stefan« za srednješolce, in je primeren za pouk kemije pri obravnavi snovi in njihovih lastnosti.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.