Kemija v šoli in družbi

Leto: 2002
Mesec: december
Številka: 4

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Pomen preverjanja znanja in razumevanja pri pouku kemije

avtor: Primož Šegedin

Članek ni več dosegljiv.


Kemijski eksperimenti s pomočjo medmrežja

avtor: Magda Žužek

Nove možnosti ucenja in poucevanja kemije se odpirajo tudi na medmrežju. Toa vsebuje veliko spletnih strani, katerih vsebina je povezana s kemijo, relativno malo pa je strani s predstavitvijo kemijskih eksperimentov. Na tem mestu bo predstavljena zgradba ene teh strani, posvecena organski kemiji. Te so na medmrežju še posebej redke. Ostale spletne strani bodo opisane krajše, in ocenjene bodo tudi možnosti njihove uporabe.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Uporaba sodobnih pripomočkov v pedagoškem procesu

avtor: Majda Krajnc

V prispevku je predstavljenih nekaj pripomockov, ki obogatijo vsebine predmetov in olajšajo komuniciranje študentov in predavateljev. Kar nekaj predavateljev na fakultetah še vedno ne komunicira s svetom preko medmrežja in nima svoje domace strani, s katero bi se predstavili širšemu in ožjemu obcinstvu. Prav tako jih le nekaj pri predavanjih uporablja sodobne nacine predstavitve snovi npr. z racunalniškimi programi, racunalniškim projektorjem (top) in prenosnim osebnim racunalnikom (laptop). Študentje se povsod ne seznanijo z razpoložljivo programsko opremo, ki jo uporabljajo v svetu in je zlahka dosegljiva tudi nam. Predstavljenih je nekaj primerov uporabe sodobnih pripomockov in programske opreme, ki jih uporabljamo pri predmetih
Procesne bilance in Sinteza procesov na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Akrilamid – spojina, ki je razburkala strokovno in laično javnost

avtor: Stojan Kostanjevec

V zadnjih mesecih je tako strokovna kot laična javnost z zanimanjem spremljala razprave o rezultatih analiz hrane, ki so pokazali, da škrobnata živila, toplotno obdelana pri visokih temperaturah, vsebujejo večje količine akrilamida. Članek obravnava kemijske lastnosti akrilamida in njegovo uporabnost v industriji. Predstavljeno je tveganje, ki ga za zdravje ljudi predstavlja akrilamid.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Vpliv delne omejitve prometa z avtomobili v središču Ljubljane na kakovost ozračja: Intenzivne meritve koncentracije aerosolskega črnega ogljika in pregled splošnega stanja kakovosti ozračja v Ljubljani med 18. in 24. septembrom 2001

avtor: Mirko Bizjak, Danica Bizjak, Tanja Cegnar, Maja Kavčič, Anton Planinšek

Kemijski inštitut v Ljubljani se je pridružil aktivnostim v zvezi z evropskim dnevom brez avtomobila, ki se je v Ljubljani odvijal v petek, 21., in v soboto, 22. septembra 2001, z organiziranjem merilne akcije ugotavljanja onesnaženosti zraka s crnimi delci (angl. aerosol black carbon – BC, crni ogljik – CO, saje) v dneh od 19. do 24. septembra 2001. Na 4 tockah v središcu Ljubljane je namestil avtomatske merilnike CO (aethalometre), ki so beležili koncentracijo s 5-minutno casovno bazo v obdobju pred in med zaporo prometa ter po njej v središcu mesta.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Novoletno obarvana kemija

avtor: Mariza Skvarč, Andreja Bačnik, Anita Poberžnik

December je zadnji in prav poseben mesec v letu; prednovoletni car, pricakovanje in pravljicno vzdušje se
pritihotapi tudi med šolske klopi. Ucitelji se pogosto pritožujejo, da so zadnje ucne ure v decembru izgubljene.
Ucenci so nemirni in težko zbrano sledijo pouku. V tem casu je zelo težko ustvariti pogoje za resno delo in realizacija
ciljev ucnih ur je pogosto vprašljiva.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Poenostavljena izvedba titracije

avtor: Nataša Gros

Članek ni več dosegljiv.


Razredčevanje žveplove kisline-enkrat vroče, drugič mrzlo

avtor: Andrej Šmalc

Članek ni več dosegljiv.