Kemija v šoli in družbi

Leto: 2001
Mesec: december
Številka: 4

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Vključevanje novih oblik poučevanja, preverjanja in ocenjevanja znanja v pouku kemije

avtor: Bojana Potisk

V šolskem letu 1999/2000 sem ure kemije popestrila z avtenticnimi nalogami in s tem vnesla tudi
“spremenjeno” obliko preverjanja in ocenjevanja ucencevega znanja.
Z željo, da bi ugotovila, ali je drugacen koncept ucenja in poucevanja ter v okviru tega tudi preverjanja in ocenjevanja pozitivna izkušnja za ucence, sem v šolskem letu 2000/2001 izvedla anketo. Na podlagi opravljene analize sem ugotovila, da se je s tem vloga ucencev spremenila, saj so ucenci postali soustvarjalci ciljev in vsebin ter kriticni ocenjevalci lastnih dosežkov. S tem pa se je povecala njihova odgovornost do procesa ucenja in njihovo kriticno vrednotenje samega sebe in rezultatov opravljenega dela. Pri tem pa ima pomembno vlogo ucitelj, ki s svojim pozitivnim odnosom motivira ucence in jih vodi po poti raziskovanja še neodkritih podrocij, ki se skrivajo v vsakem posamezniku.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Zloraba naravoslovnega znanja

avtor: Iztok Devetak

V članku je predstavljeno potencialno biološko in kemično orožje. Na srečo se uporaba tovrstnega orožja v zgodovini ni pojavila velikokrat, vendar pa z naraščanjem terorističnih groženj, nevarnost uporabe narašča. Pomembno je, da učitelji biologije in kemije v osnovi in srednji šoli poznajo določene agense množičnega uničevanja, da z njimi seznanijo tudi svoje učence in dijake ter s tem ustrezno razložijo informacije, pridobljene iz medijev.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Alkaloidi v koži dvoživk

avtor: Marjana Zajc

V dvoživkah je cela vrsta biološko aktivnih spojin, kot so amini, peptidi, proteini, steroidi, tetrodotoksini ter vodotopni in lipofilni alkaloidi. Alkaloide v strupenih žabah že skoraj 40 let proucuje John W. Daly s sodelavci v Laboratoriju za bioorgansko kemijo na National Institutes of Health, Bethesda, ZDA.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Nobelova nagrada za kemijo za leto 2001

avtor: I. Leban

Članek ni več dosegljiv.


Poučevanje osnov kromatografije

avtor: H.I. Simčič, M. Slatinek Žigon

Na osnovi ucenja ob izvajanju (v angleškem jeziku uporabljajo izraz: learning by doing) ucenci lahko osvojijo osnovne strokovne izraze, ki se uporabljajo na podrocju (planarne) kromatografije.
Metoda temelji na zelo preprostem poskusu, ki ga je mogoce izvajati na šolski klopi v obicajni
(nespecializirani) ucilnici. Pripomocki za izpeljavo poskusa so preprosti, lahko dosegljivi in poceni. Snovi, ki jih uporabimo, so zdravju neškodljive. Pri poskusu ne nastajajo odpadki, ki bi obremenjevali okolje.
Dijaki po navodilih ucitelja na zacetku ucne ure izvedejo nekaj preprostih operacij. Ucitelj vodi in usmerja dijake tako, da ob opazovanju poskusa spoznajo in osvojijo osnovne strokovne izraze, ki se uporabljajo v kromatografiji.
Poskus traja približno 25 do 30 minut, kar ustreza izvedbi v okviru ene ucne ure.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Božični ognjemet

avtor: Katarina S. Wissiak Grm, Saša A. Glažar

Z opisanim eksperimentom lahko predstavimo kataliticno oksidacijo amoniaka na spektakularen nacin. Ucenci lahko opazujejo nastajanje iskric, ko v buco s parami amoniaka damo katalizator kromov(III) oksid. Zelo živahen eksperiment, primeren kot motivacija pri spoznavanju kemijskih sprememb pri naravoslovju in kemiji v osnovni šoli. Predvsem pa je primeren pri obravnavi kemijskih sprememb v 1. in 2. letniku srednje šole, pri obravnavi kroma in njegovih spojin. Eksperiment lahko povežemo s termicnim razpadom amonijevega dikromata(VI), pri katerem dobimo kromov(III) oksid, ki ga nato uporabimo kot katalizator pri opisanem eksperimentu.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


6. Mednarodno kemijsko tekmovanje Grand Prix Chimique

avtor: Jelka Sodja Božič

Članek ni več dosegljiv.