Kemija v šoli in družbi

Leto: 2001
Mesec: september
Številka: 3

Naročilo na revijo

Kazalo in povzetek vsebine

Kinolonske protimikrobne učinkovine

avtor: Marija Zupančič

Članek ni več dosegljiv.


Uporaba in primer izolacije flavonoidov

avtor: Špela Stangler Herodež, Majda Hadolin, Željko Knez, Davorin Bauman

Članek ni več dosegljiv.


Kakovost tekočih goriv

avtor: Marta Svoljšak, Manja Moder

V prispevku so predstavljene nekatere vrste tekočih goriv in njihove lastnosti, trenutno veljavne zahteve za kakovost tekočih goriv v Sloveniji ter lastnosti, ki se določajo pri kontroli kakovosti tekočih goriv. Na koncu prispevka je na kratko predstavljen tudi Laboratorij PETROL, ki v okviru enega področja dejavnosti preskušanja redno izvaja prevzemno kontrolo goriv iz uvoza, periodično kontrolo goriv v skladiščih, monitoring kakovosti goriv na bencinskih servisih PETROL in neodvisno sodeluje pri reševanju morebitnih pritožb in reklamacij.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Fotokemijska razgradnja organofosfatnih spojin

avtor: Polonca Trebše, Mladen Franko

Članek ni več dosegljiv.


Kontrola kvalitete vod v ribogojnicah in akvarijih

avtor: Marjana Simonič

Članek ni več dosegljiv.


Star poskus-nova razlaga

avtor: Dušan Krnel, Saša A. Glažar

Prispevek problematizira priljubljeni poskus, pri katerem z gorenjem sveče v zaprtem valju dokazujemo delež kisika v zraku. Čeprav poskusa v učbenikih skoraj ni več, se v šoli še pogosto izvaja. Poglavitni vzrok za spreminjanje prostornine je širjenje in krčenje plinov zaradi segrevanja oziroma ohlajanja, ne pa poraba kisika za gorenje. V podporo pravilnejšim razlagam smo razvili dva poskusa, pri katerih je izid podoben kot pri klasičnem poskusu s svečo, čeprav sveče ne uporabljamo. Tako gorenje ne more biti edini vzrok za zmanjšanje prostornine plinov v valju. Priljubljeni poskus je vir še drugih pojmovnih zmot, ki so omenjena v prispevku.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.


Plesoči medvedki

avtor: Katarina S. Wissiak Grm, Saša A. Glažar

Članek ni več dosegljiv.


Bahijska deklaracija o kemijski varnosti

avtor: Ministrstvo za zdravje

Sodelujoči partnerji pri Medvladnem forumu o kemijski varnosti (IFCS) smo se sestali na 3. forumu v
Salvadorju v Bahiji.

Članek je dosegljiv naročnikom revije v PDF obliki.