Obletnice

Obletnica - pred 70 leti
Nobelova nagrada za kemijo

Ameriški kemik William F. Giauque (1895–1982) je prejel Nobelovo nagrado za kemijo za raziskave na podrocju kemijske termodinamike, predvsem za proucevanja obnašanja spojin pri zelo nizkih temperaturah.

Naslednja obletnica