Obletnice

Obletnica - pred 176 leti
Odkritje rutenija

Karl Karlovič Klaus (1796–1864) je v kameninah z Urala odkril element rutenij (Ru).

Naslednja obletnica