Obletnice

Obletnica - pred 142 leti
Friedel-Craftsova reakcija

Francoski kemik Charles Friedel (1832–1899) in ameriški kemik James Mason Crafts (1839–1917) sta odkrila, da aluminijev klorid katalizira alkiliranje in aciliranje aromatskih sistemov. Po njiju se imenuje Friedel-Craftsova reakcija.

Naslednja obletnica