O reviji

kemija v šoli in družbi

Revija Kemija v šoli in družbi je edina revija v Sloveniji, ki se ukvarja s področjem kemijskega izobraževanja in tudi ena od redkih revij s področja kemije. Revijo je leta 1988 ustanovil v okviru Raziskovalne enote Srednje naravoslovne šole Ljubljana (sedaj Gimnazija Bežigrad) Srečo Zakrajšek, ob sodelovanje prof. dr. Franca Lazarinija, doc. dr. Margarete Vrtačnik, ki sta bila tudi avtorja v prvi številki revije in dr. Jadrana Mačka, ki je pomagal z nasveti.

Prva številke revije Kemija v šoli je izšla januarja 1989 v nakladi 1.200 izvodov in bila poslana vsem šolam v Sloveniji in podjetjem, ki se ukvarjajo s kemijo. Na podlagi te akcije je revija dobila naročnike, med katerimi so tudi skoraj vse slovenske šole. Med avtorji prve številke so bili tudi na žalost danes že pokojni prof. dr. Franc Lazarini, dr. Darja Gantar, Fran Dolenc, dipl. ing. in mag. Vesna Falatov. Pri drugi številki revije Kemija v šoli sta se ožjemu uredniškemu odboru pridružila dr. Branko Družina in mag. Dušan Krnel, ki sta predlagala format A5, mag. Dušan Krnel pa je postal tudi uradni oblikovalec revije. Od leta 1998 sodelujejo v uredniškem odboru še dr. Saša A. Glažar, dr. Ivan Leban, dr. Metka Renko, dr. Boris Šket in dr. Primož Šegedin.

Z letom 2008 je revija dopolnila svoje ime v Kemija v šoli in družbi, saj prispevki presegajo samo šolsko tematiko in jih želimo prikazati tudi drugim bralcem. V letu 2012 smo reviji dodali prilogo Gospodarjenje z okoljem.


spletni dostop V letu 2015 se je revija preoblikovala v spletno revijo. Spletna revija Kemija v šoli in družbi (s prilogo Gospodarjenje z okoljem) je nastala na pobudo naših bralcev, da se revija prilagodi sodobnim trendom e-družbe (manjša poraba papirja, branje preko mobilnih naprav itd.).

Naročnikom revije so dostopni tudi strokovni članki, ki so v bili v preteklosti objavljeni v revijah Kemija v šoli in družbi ter Gospodarjenje z okoljem. Baza člankov obsega preko 900 strokovnih člankov v slovenskem jeziku.

Članki so pripravljeni v PDF obliki in jih je možno enostavno prenesti v vaš priljubljen bralnik oz. jih natisniti.