Kratki testi

Oksidacijska stanja 3,4,5,6 ima:

evropij

brom

baker

americij

Naslednji kratki test