Kratki testi

Benzen je razvrščen v:

6. skupino rakotvornih snovi

3. skupino rakotvornih snovi

2. skupino rakotvornih snovi

1. skupino rakotvornih snovi

Naslednji kratki test