Kratki testi

V starih časih so kot zdravilo veliko uporabljali strupeni kalomel, ki je kemijsko:

Majda Žigon

Kuhinjska sol

Hg2Cl2 (živosrebrov (I) klorid)

Barijev sulfat

Naslednji kratki test