Kratki testi

Kot vir fosforja v bioreaktorjih se uporablja

škrob

saharoza

morska voda

anorganske soli

Naslednji kratki test