Kratki testi

Slovenijo v veliki meri prekrivajo

silikatne sedimentne kamnine

karbonatne vulkanske kamnine

karbonatne sedimentne kamnine

aluminatne sedimentne kamnine

Naslednji kratki test