Kratki testi

Vsebnost fenolnih spojin določamo s

Prolin-Ciocalteujevo metodo

Molin-Ciocalteujevo metodo

Fortolin-Ciocalteujevo metodo

Folin-Ciocalteujevo metodo

Naslednji kratki test