Kratki testi

Četrta največja svetovna farmacevtska družba je bila v letu 2010

Roche

Pfizer

Lekovsky

GSM

Naslednji kratki test