Kratki testi

Mikrofiti so rastline, ki jih vidimo le:

z lečami ali mikroskopom

v morskih globinah s pomočjo batiskafov

redko

ponoči

Naslednji kratki test