Kratki testi

Element skandij (Sc) je leta 1879 odkril

švicarski kemik Jean Charles Galissard de Marignac (1817–1894)

švedski kemik Per Teodor Cleve (1840–1905)

švedski kemik Lars Fredrik Nilson (1840–1899)

francoski kemik Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran (1838–1912)

Naslednji kratki test