Kratki testi

Po IUPAC-u je 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilna kislina

vinska kislina

ocetna kislina

maslena kislina

citronska kislina

Naslednji kratki test