Kratki testi

Orpiment je ime za mineral:

Železa

Svinca

Bakra

Arzena

Naslednji kratki test